معرفی شرکت راه و تبادل

شرکت مهندسان مشاور راه و تبادل از سال ۱۳۸۳ تاسیس و در سال ۱۳۹۱ صلاحیت خود را در رشته راهسازی اخذ نمود. شرکت در حال حاضر دارای ۲۲ نفر پرسنل فعال بوده که از این تعداد، ۸ نفر کارشناس ارشد در گرایش‌های حمل‌ونقل، راه و ترابری و برق و ۱۲ نفر کارشناس در زمینه‌های عمران، کامپیوتر و صنایع می‌باشند.

ماموریت ما

انجام مطالعات مراحل مختلف طراحی، بهسازی و ایمن‌سازی راه، باند و سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی، تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح، ابنیه فنی، پل، سدسازی، شبکه جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، نقشه‌برداری، تهیه طرح‌های ساماندهی و مطالعات ترافیک و نظارت بر اجرای کلیه آن‌ها

معرفی شرکت راه و تبادل

شرکت مهندسان مشاور راه و تبادل از سال ۱۳۸۳ تاسیس و در سال ۱۳۹۱ صلاحیت خود را در رشته راهسازی اخذ نمود. شرکت در حال حاضر دارای ۲۲ نفر پرسنل فعال بوده که از این تعداد، ۸ نفر کارشناس ارشد در گرایش‌های حمل‌ونقل، راه و ترابری و برق و ۱۲ نفر کارشناس در زمینه‌های عمران، کامپیوتر و صنایع می‌باشند.

ماموریت ما

انجام مطالعات مراحل مختلف طراحی، بهسازی و ایمن‌سازی راه، باند و سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی، تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح، ابنیه فنی، پل، سدسازی، شبکه جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، نقشه‌برداری، تهیه طرح‌های ساماندهی و مطالعات ترافیک و نظارت بر اجرای کلیه آن‌ها

معرفی شرکت راه و تبادل

شرکت مهندسان مشاور راه و تبادل از سال ۱۳۸۳ تاسیس و در سال ۱۳۹۱ صلاحیت خود را در رشته راهسازی اخذ نمود. شرکت در حال حاضر دارای ۲۲ نفر پرسنل فعال بوده که از این تعداد، ۸ نفر کارشناس ارشد در گرایش‌های حمل‌ونقل، راه و ترابری و برق و ۱۲ نفر کارشناس در زمینه‌های عمران، کامپیوتر و صنایع می‌باشند.

ماموریت ما

انجام مطالعات مراحل مختلف طراحی، بهسازی و ایمن‌سازی راه، باند و سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی، تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح، ابنیه فنی، پل، سدسازی، شبکه جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، نقشه‌برداری، تهیه طرح‌های ساماندهی و مطالعات ترافیک و نظارت بر اجرای کلیه آن‌ها

اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

اعضاء هیئت مدیره

سعید کشفیان

سعید کشفیان

سهامدار و عضو هیئت‌مدیره

احسان اردکانیان

احسان اردکانیان

سهامدار و مدیرعامل

ناصر اردکانیان

ناصر اردکانیان

سهامدار و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره

تقدیر نامه ها و افتخارات

افتخار

مشاور برتر شهرداری مشهد در سال 1395

تقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر آقای سعید کشفیان در همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد 

(سال 1392)

تقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر آقای احسان اردکانیان در همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد 

(سال 1392)

تقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر مدرس کارگاه های آموزشی در سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

(سال 1394)

تقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر شرکت در کارگاههای مهندسی ارزش پروژه تقاطع غیر همسطح جانباز – آزادی

(سال 1392)

تقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر نامه مهندسین مشاور راه و تبادل در همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد

(سال 1391)

تقدیر نامه ها و افتخارات

افتخار

مشاور برتر شهرداری مشهد در سال 1395

تقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر آقای سعید کشفیان در همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد 

(سال 1392)

تقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر آقای احسان اردکانیان در همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک مشهد 

(سال 1392)

تقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر مدرس کارگاه های آموزشی در سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد

(سال 1394)

تقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر شرکت در کارگاههای مهندسی ارزش پروژه تقاطع غیر همسطح جانباز – آزادی

(سال 1392)

تقدیر نامه

دریافت لوح تقدیر نامه مهندسین مشاور راه و تبادل در همایش تخصصی حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد

(سال 1391)