معرفی سامانه نرم افزاری پاد

دوربین های ترافیکی شهری در انواع مختلف، سالهاست در کشور ما مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد. در این بین به مرور لزوم پردازش اطلاعات بدست آمده از دوربین های هوشمند که به کمک تکنولوژی پردازش تصویر، پلاک خودرو و سایر اطلاعات مثل سرعت و… را شناسایی می کنند اهمیت پیدا کرده است.

توان و دانش برنامه نویسی  یا علم ترافیک و حمل و نقل هیچ یک به تنهایی از عهده ایجاد یک محصول توانمند در این زمینه بر نمی آیند. شرکت مهندسان مشاور راه و تبادل با بدنه ای متشکل از متخصصان حمل و نقل، آی تی، نرم افزار، برق و… بهترین محصول ممکن برای این هدف را ارائه نموده است.

سامانه پاد

معرفی سامانه نرم افزار پاد

دوربین های ترافیکی شهری در انواع مختلف، سالهاست در کشور ما مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد. در این بین به مرور لزوم پردازش اطلاعات بدست آمده از دوربین های هوشمند که به کمک تکنولوژی پردازش تصویر، پلاک خودرو و سایر اطلاعات مثل سرعت و… را شناسایی می کنند اهمیت پیدا کرده است.

سامانه پاد

معرفی سامانه نرم افزاری پاد

دوربین های ترافیکی شهری در انواع مختلف، سالهاست در کشور ما مورد استفاده و بهره برداری قرار می گیرد. در این بین به مرور لزوم پردازش اطلاعات بدست آمده از دوربین های هوشمند که به کمک تکنولوژی پردازش تصویر، پلاک خودرو و سایر اطلاعات مثل سرعت و… را شناسایی می کنند اهمیت پیدا کرده است.
توان و دانش برنامه نویسی  یا علم ترافیک و حمل و نقل هیچ یک به تنهایی از عهده ایجاد یک محصول توانمند در این زمینه بر نمی آیند. شرکت مهندسان مشاور راه و تبادل با بدنه ای متشکل از متخصصان حمل و نقل، آی تی، نرم افزار، برق و… بهترین محصول ممکن برای این هدف را ارائه نموده است.

 “داده ها، ثروت پنهان سازمان ها

و ابزارهای تحلیل داده،

روشی برای ثروت آفرینی

قابلیت های کلی سامانه پاد

 • دریافت داده های خام اولیه از دوربین های هوشمند موجود در سطح شهر (دوربین های دارای قابلیت ثبت پلاک یا ANPR)
 • انجام تحلیل های اولیه بر روی داده های حجیم اولیه (Big Data)
 • تشکیل بانک اطلاعاتی با بهترین ساختار برای سهولت گزارش گیری
 • ایجاد گزارش (Log) روزانه از روند تحلیل های اولیه و رشد بانک داده
 • گزارش گیری از پارامترهای مختلف با اعمال فیلترهای متنوع بر روی داده ها
 • اخذ خروجی های متنوع با فرمت مطلوب مانند Excel و قابل سفارش در نمایش جدولی، نمودار و نقشه

قابلیت های کلی سامانه پاد

 • دریافت داده های خام اولیه از دوربین های هوشمند موجود در سطح شهر (دوربین های دارای قابلیت ثبت پلاک یا ANPR)
 • انجام تحلیل های اولیه بر روی داده های حجیم اولیه (Big Data)
 • تشکیل بانک اطلاعاتی با بهترین ساختار برای سهولت گزارش گیری
 • ایجاد گزارش (Log) روزانه از روند تحلیل های اولیه و رشد بانک داده
 • گزارش گیری از پارامترهای مختلف با اعمال فیلترهای متنوع بر روی داده ها
 • اخذ خروجی های متنوع با فرمت مطلوب مانند Excel و قابل سفارش در نمایش جدولی، نمودار و نقشه

 

 “داده ها، ثروت پنهان سازمان ها

و ابزارهای تحلیل داده،

روشی برای ثروت آفرینی

 “داده ها، ثروت پنهان سازمان ها

و ابزارهای تحلیل داده،

روشی برای ثروت آفرینی

قابلیت های کلی سامانه پاد

 • دریافت داده های خام اولیه از دوربین های هوشمند موجود در سطح شهر (دوربین های دارای قابلیت ثبت پلاک یا ANPR)
 • انجام تحلیل های اولیه بر روی داده های حجیم اولیه (Big Data)
 • تشکیل بانک اطلاعاتی با بهترین ساختار برای سهولت گزارش گیری
 • ایجاد گزارش (Log) روزانه از روند تحلیل های اولیه و رشد بانک داده
 • گزارش گیری از پارامترهای مختلف با اعمال فیلترهای متنوع بر روی داده ها
 • اخذ خروجی های متنوع با فرمت مطلوب مانند Excel و قابل سفارش در نمایش جدولی، نمودار و نقشه

برای راه اندازی سامانه پاد به چه نیاز داریم؟

سامانه های مبتنی بر پایگاه داده های حجیم به سرورهایی با حافظه جانبی (دیسک سخت) و حافظه اصلی (رم) مناسبی نیاز دارند. با افزایش حجم بانک داده، برای حفظ مطلوبیت سرعت پردازش و گزارش سازی بایستی منابع متناسب با آن در اختیار سامانه باشد.

در ابتدای قرارداد، کارشناسان نسبت به بررسی زیر ساخت های موجود اقدام نموده و سرور متناسب با آن را به کارفرما پیشنهاد خواهند نمود.

چگونه سامانه پاد را سفارش دهیم؟

سامانه نرم افزار پاد به صورت بسته هایی به سفارش مشتری و به تفکیک و به صورت مرحله ای قابل تهیه است. بسته پایه به دلیل وجود موتور سامانه در آن پیش نیاز استقرار سامانه پاد است.

در این بسته دو گزارش برای تست و آزمودن سامانه به شرح زیر گنجانده شده است. سایر گزارشات به سفارش مشتری قابل انتخاب هستند.

بسته پایه شامل:

 • مشاوره تخصصی برای طراحی معماری سامانه
 • پیاده سازی موتور سامانه
 • گزارش حجم تردد در بازده های زمانی (به تفکیک دوربین)
 • گزارش سرعت لحظه ای در بازه های زمانی (به تفکیک دوربین) 

 پس از تعیین گزارش های مورد نیاز و مطلوب مشتری، یک سند تحلیلی شامل کلیه جزئیات در اختیار وی قرار میگیرد و پس از تایید جزئیات، قیمت مجموعه سفارش اعلام خواهد شد.

فرم درخواست سامانه

تصویر کپچا