مهندسان مشاور راه و تبادل

شركت مهندسان مشاور راه و تبادل از سال ۱۳۸۳ تاسیس و در سال ۱۳۹۱ صلاحیت خود را در رشته راهسازی و سال 1403 در رشته ترافیک اخذ نمود. شرکت در حال حاضر دارای ۲۲ نفر پرسنل فعال بوده که از این تعداد، ۸ نفر کارشناس ارشد در گرایش‌های حمل‌ونقل، راه و ترابری و برق و ۱۲ نفر کارشناس در زمینه‌های عمران، کامپیوتر و صنایع می‌باشند.

حمل و نقل و ترافیک

 

 • انجام مطالعات ساماندهی ترافیک شهرها
 • انجام مطالعات ترافیک در طرح‌های جامع و تفصیلی
 • طراحی هندسی معابر و تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح
 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی نرم‌افزاری شبکه معابر و تقاطع‌ها
 • مطالعات اثرسنجی احداث کاربری‌های بزرگ بر ترافیک
 • طرح فازبندی چراغ‌های فرماندهی تقاطع‌ها

راهسازی

 

 • مطالعــات امکان‌سنجی و توجیه اولیه راه‌ها
 • مطالعات مراحل اول و دوم راه‌سازی
 • مطالعات بهسازی راه‌ها
 • نظـــارت بر اجرا و یا بهسازی راه‌ها
 • مطالعات و طراحـــی پـــل‌های غیرهمسان

نرم افزارهای تخصصی

 

 • دارای تخصص و گواهینامه شبیه‌سازی با نرم‌افزار Aimsun
 • دارای تخصص طــراحی راه با نرم‌افزار CSDP
 • دارای تخصص طراحی راه با نرم‌افزار Civil 3D
 • دارای تخصص و گواهینامه مدل‌سازی با نرم‌افزار Visum

توامندی ها

حمل و نقل و ترافیک

 

 • انجام مطالعات ساماندهی ترافیک شهرها
 • انجام مطالعات ترافیک در طرح‌های جامع و تفصیلی
 • طراحی هندسی معابر و تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح
 • مدل‌سازی و شبیه‌سازی نرم‌افزاری شبکه معابر و تقاطع‌ها
 • مطالعات اثرسنجی احداث کاربری‌های بزرگ بر ترافیک
 • طرح فازبندی چراغ‌های فرماندهی تقاطع‌ها

راهسازی

 

 • مطالعــات امکان‌سنجی و توجیه اولیه راه‌ها
 • مطالعات مراحل اول و دوم راه‌سازی
 • مطالعات بهسازی راه‌ها
 • نظـــارت بر اجرا و یا بهسازی راه‌ها
 • مطالعات و طراحـــی پـــل‌های غیرهمسان

نرم افزارهای تخصصی

 

 • دارای تخصص و گواهینامه شبیه‌سازی با نرم‌افزار Aimsun
 • دارای تخصص طــراحی راه با نرم‌افزار CSDP
 • دارای تخصص طراحی راه با نرم‌افزار Civil 3D
 • دارای تخصص و گواهینامه مدل‌سازی با نرم‌افزار Visum

توامندی ها

تجارب کاری

1391 - تاکنون

 

 • توسعه همکاری با سازمان حمل‌ونقل و ترافیک مشهد
 • مشاور ترافیکی 5 منطقه از مناطق شهرداری مشهد
 • همکاری با مشاورین شهرساز در مطالعات ترافیک پروژه‌های شهرسازی
 • همکاری با شهرداری مشهد در طراحی و نظارت
 • مطالعات ساماندهی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌ها در شهرها

1391 - 1388

 

 • همکاری با مشاورین شهرساز در تهیه طرح‌های حمل‌ونقل و ترافیک شهرها
 • ارائه خدمات مشاوره به سازمان ترافیک مشهد در تهیه برنامه توسعه خطوط ویژه حمل‌ونقل همگانی مشهد
 • ارائه خدمات مشاوره به سازمان ترافیک مشهد در تهیه ماهنامه پایش شاخص‌های حمل‌ونقل مشهد

1388 - 1383

 

 • همکاری با مشاور رمپ در انجام مطالعات مختلف راه‌سازی در استان خراسان رضوی
 • همکاری با مشاور رمپ در انجام مطالعات و طراحی تقاطع‌های هم‌سطح مشهد

گواهی نامه ها

گواهی نامه صلاحیت

دارای گواهی نامه صلاحیت خدمات مشاور  مورخ 1396/05/14 به شمار ثبت 411/11614

پایه تخصص  راه سازی با تعداد چهار کار مجاز 

گواهی نامه عضویت

گواهی عضویت شرکت راه و تبادل در تاریخ 1401/02/05 به شماره 1/22/00120 ثبت و تاسیس گردید.

تحویل نرم افزار

صورت جلسه تحویل و بهره برداری از نرم افزار Aimsun7 محصول شرکت  TSS اسپانیا

دوره آموزش

گواهی نامه جناب آقای سعید کشفیان جهت شرکت در سمینار دوروزه علمی-کاربردی سیستم های حما و نقل هوشمند(ITS)

گواهی آموزشی

گواهی نامه جناب آقای احسان اردکانیان جهت شرکت در دوره آموزشی بهره برداری از نرم افزار Aimsun7

(تهران – فوریه 2013)

 

گواهی آموزشی

گواهی نامه جناب آقای سعید کشفیان جهت شرکت در دوره آموزشی بهره برداری از نرم افزار Aimsun7

(مشهد – ژانویه 2014)

 

گواهی آموزشی

گواهی نامه جناب آقای احسان اردکانیان جهت شرکت در دوره آموزشی بهره برداری از نرم افزار Aimsun7

(تهران – دسامبر 2012)

 

گواهی آموزشی

گواهی نامه جناب آقای علیرضا کریمی جهت شرکت در دوره آموزشی بهره برداری از نرم افزار Aimsun7

(مشهد – ژانویه 2014)

 

گواهی آموزشی

گواهی نامه جناب آقای سعید کشفیان جهت شرکت در دوره آموزشی بهره برداری از نرم افزار Aimsun7

(تهران – جولای 2013)

 

گواهی آموزشی

گواهی نامه جناب آقای سعید کشفیان جهت شرکت در دوره آموزشی بهره برداری از نرم افزار Visum Ptv 

(مشهد – آوریل 2009)

 

کارفرمایان