درباره ما

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#83827f’ id=” custom_class=” av_uid=’av-k9micyar’ admin_preview_bg=”]

شرکت مهندسان مشاور راه و تبادل از سال ۱۳۸۳ تاسیس و در سال ۱۳۹۱ صلاحیت خود را در رشته راهسازی اخذ نمود. شرکت در حال حاضر دارای ۲۲ نفر پرسنل فعال بوده که از این تعداد، ۸ نفر کارشناس ارشد در گرایش‌های حمل‌ونقل، راه و ترابری و برق و ۱۲ نفر کارشناس در زمینه‌های عمران، کامپیوتر و صنایع می‌باشند.

[/av_textblock]

[av_hr class=’custom’ icon_select=’no’ icon=’ue808′ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’1000px’ custom_margin_top=’0px’ custom_margin_bottom=’0px’ custom_border_color=’#1da638′ custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9miggbx’ admin_preview_bg=”]

[av_textblock size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” font_color=’custom’ color=’#83827f’ id=” custom_class=” av_uid=’av-k9micyar’ admin_preview_bg=”]
انجام مطالعات مراحل مختلف طراحی، بهسازی و ایمن‌سازی راه، باند و سامانه‌های حمل‌ونقل ریلی، تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح، ابنیه فنی، پل، سدسازی، شبکه جمع‌آوری و دفع آب‌های سطحی، نقشه‌برداری، تهیه طرح‌های ساماندهی و مطالعات ترافیک و نظارت بر اجرای کلیه آن‌ها
[/av_textblock]

[av_heading heading=’توانمندی‌ها’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ subheading_active=” size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” subheading_size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” color=” custom_font=” margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ link=” link_target=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mjngov’ admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ icon_select=’no’ icon=’ue82b’ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’0px’ custom_margin_bottom=’0px’ custom_border_color=’#1da638′ custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mkcpfp’ admin_preview_bg=”]

[av_tab_container initial=’1′ position=’sidebar_tab sidebar_tab_right’ boxed=’border_tabs’ alb_description=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mjq54g’]
[av_tab title=’راه‌سازی’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=”]
مطالعــات امکان‌سنجی و توجیه اولیه راه‌ها

مطالعات مراحل اول و دوم راه‌سازی

مطالعات بهسازی راه‌ها

نظـــارت بر اجرا و یا بهسازی راه‌ها

مطالعات و طراحـــی پـــل‌های غیرهمسان
[/av_tab]
[av_tab title=’حمل‌ونقل و ترافیک’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=”]
انجام مطالعات ساماندهی ترافیک شهرها

انجام مطالعات ترافیک در طرح‌های جامع و تفصیلی

طراحی هندسی معابر و تقاطع‌های هم‌سطح و غیرهمسطح

مدل‌سازی و شبیه‌سازی نرم‌افزاری شبکه معابر و تقاطع‌ها

مطالعات اثرسنجی احداث کاربری‌های بزرگ بر ترافیک

طرح فازبندی چراغ‌های فرماندهی تقاطع‌ها
[/av_tab]
[av_tab title=’نرم‌افزارهای تخصصی’ icon_select=’no’ icon=’ue800′ font=’entypo-fontello’ custom_id=”]
دارای تخصص و گواهینامه شبیه‌سازی با نرم‌افزار Aimsun

دارای تخصص طــراحی راه با نرم‌افزار CSDP

دارای تخصص طراحی راه با نرم‌افزار Civil 3D

دارای تخصص و گواهینامه مدل‌سازی با نرم‌افزار Visum
[/av_tab]
[/av_tab_container]

[av_heading heading=’تجارب کاری’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ subheading_active=” size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” subheading_size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” color=” custom_font=” margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ link=” link_target=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mjngov’ admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ icon_select=’no’ icon=’ue82b’ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’0px’ custom_margin_bottom=’0px’ custom_border_color=’#1da638′ custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mkcpfp’ admin_preview_bg=”]

[av_timeline orientation=’vertical’ placement_v=’alternate’ placement_h=’top’ slides_num=’3′ content_appearence=” custom_date_size=’,’ av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” custom_content_size=” contentbox_bg_color=” custom_contentbox_bg_color=” font_color=” custom_date=” custom_title=” custom_content=” icon_color=” icon_custom_bg=” icon_custom_font=” icon_custom_border=” animation=” alb_description=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mk536p’ admin_preview_bg=”]
[av_timeline_item date=’1391 تاکنون’ title=” icon_image=’icon’ number_arrow=” icon=’ue882′ font=’entypo-fontello’ image=’http://rahotabadol.co.ir/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ attachment=” attachment_size=” milestone_valign=’baseline’ milestone_color=” custom_milestone_color=” link=” linktarget=” linkelement=’all’ custom_id=” custom_class=”]

  • توسعه همکاری با سازمان حمل‌ونقل و ترافیک مشهد
  • مشاور ترافیکی ۵ منطقه از مناطق شهرداری مشهد
  • همکاری با مشاورین شهرساز در مطالعات ترافیک پروژه‌های شهرسازی
  • همکاری با شهرداری مشهد در طراحی و نظارت
  • مطالعات ساماندهی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع‌ها در شهرها

[/av_timeline_item]
[av_timeline_item date=’1388-1391′ title=” icon_image=’icon’ number_arrow=” icon=’ue882′ font=’entypo-fontello’ image=’http://rahotabadol.co.ir/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ attachment=” attachment_size=” milestone_valign=’baseline’ milestone_color=” custom_milestone_color=” link=” linktarget=” linkelement=’all’ custom_id=” custom_class=”]

  • همکاری با مشاورین شهرساز در تهیه طرح‌های حمل‌ونقل و ترافیک شهرها
  • ارائه خدمات مشاوره به سازمان ترافیک مشهد در تهیه برنامه توسعه خطوط ویژه حمل‌ونقل همگانی مشهد
  • ارائه خدمات مشاوره به سازمان ترافیک مشهد در تهیه ماهنامه پایش شاخص‌های حمل‌ونقل مشهدxn--trdlsa-hrlurar-mib8ye se

[/av_timeline_item]
[av_timeline_item date=’1383-1388′ title=” icon_image=’icon’ number_arrow=” icon=’ue882′ font=’entypo-fontello’ image=’http://rahotabadol.co.ir/wp-content/themes/enfold/config-templatebuilder/avia-template-builder/images/placeholder.jpg’ attachment=” attachment_size=” milestone_valign=’baseline’ milestone_color=” custom_milestone_color=” link=” linktarget=” linkelement=’all’ custom_id=” custom_class=”]

  • همکاری با مشاور رمپ در انجام مطالعات مختلف راه‌سازی در استان خراسان رضوی
  • همکاری با مشاور رمپ در انجام مطالعات و طراحی تقاطع‌های هم‌سطح مشهد

[/av_timeline_item]
[/av_timeline]

[av_one_half first min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=”]

[av_heading heading=’تقدیر نامه ها و افتخارات’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ subheading_active=” size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” subheading_size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” color=” custom_font=” margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ link=” link_target=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mjngov’ admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ icon_select=’no’ icon=’ue82b’ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’0px’ custom_margin_bottom=’0px’ custom_border_color=’#1da638′ custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mkcpfp’ admin_preview_bg=”]

[/av_one_half][av_one_half min_height=” vertical_alignment=” space=” row_boxshadow=” row_boxshadow_color=” row_boxshadow_width=’10’ custom_margin=” margin=’0px’ mobile_breaking=” border=” border_color=” radius=’0px’ padding=’0px’ column_boxshadow=” column_boxshadow_color=” column_boxshadow_width=’10’ background=’bg_color’ background_color=” background_gradient_color1=” background_gradient_color2=” background_gradient_direction=’vertical’ src=” background_position=’top left’ background_repeat=’no-repeat’ highlight=” highlight_size=” animation=” link=” linktarget=” link_hover=” title_attr=” alt_attr=” mobile_display=” id=” custom_class=” aria_label=” av_uid=”]

[av_heading heading=’گواهی نامه ها’ tag=’h3′ style=’blockquote modern-quote modern-centered’ subheading_active=” size=” av-medium-font-size-title=” av-small-font-size-title=” av-mini-font-size-title=” subheading_size=” av-medium-font-size=” av-small-font-size=” av-mini-font-size=” color=” custom_font=” margin=” margin_sync=’true’ padding=’10’ link=” link_target=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mjngov’ admin_preview_bg=”][/av_heading]

[av_hr class=’custom’ icon_select=’no’ icon=’ue82b’ font=’entypo-fontello’ position=’center’ shadow=’no-shadow’ height=’50’ custom_border=’av-border-fat’ custom_width=’50px’ custom_margin_top=’0px’ custom_margin_bottom=’0px’ custom_border_color=’#1da638′ custom_icon_color=” id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mkcpfp’ admin_preview_bg=”]

[av_content_slider heading=” navigation=’dots’ columns=’1′ font_color=” color=” heading_tag=” heading_class=” animation=’slide’ autoplay=’false’ interval=’5′ id=” custom_class=” av_uid=’av-k9mmtsaj’]
[av_content_slide title=’گواهینامه صلاحیت خدمات مشاور’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=”]

[/av_content_slide]
[av_content_slide title=’گواهینامه عضویت’ heading_tag=” heading_class=” link=” linktarget=”]
ریریریررییریسرسی


[/av_content_slide]
[/av_content_slider]

[/av_one_half]