طراحی معابر روستای روح‌آباد

 


کارفرما
دهیاری روح‌آباد

سال شروع
1393

سال پایان
1393