طرح هندسی

تصادفات رانندگی و ایجاد صف های طولانی معضلی است که در راههای اغلب کشورهای دنیا و از جمله ایران وجود دارد . بخصوص این مشکل در مناطق شهری، موجب کاهش سطح ایمنی ترافیک، افزایش زمان تأخیر سفرها، افزایش مصرف سوخت خودروها و نیز آلاینده های تولید شده توسط آنها می شود. تا سال ۱۹۷۰ میلادی در اکثر کشورها، مشکل ترافیک در مناطق شهری، مسئله قابل توجهی نبود، اما در سالهای اخیر، با افزایش حجم ترافیک و ورود روزانه دهها خودروی جدید به این چرخه، مشکل پدید آمدن گره های ترافیکی متعدد در معابر شهری، باعث شده که مهندسین ترافیک و راه و ترابری به فکر راه حل هایی جهت روان سازی ترافیک باشند.

 طراحی هندسی سه را کوشکی و میدان ابن سینا شهر اسفراین

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۶

شهرداری اسفراین                            سال پایان: ۱۳۹۸

 مطالعات مراحل اول و دوم اتصال بولوار نماز به تقاطع غیرهمسطح انقلاب اسلامی شهر مشهد

کارفرما:                                        سال شروع: ۱۳۹۸

شهرداری مشهد                             سال پایان: ادامه دارد

 تهیه نقشه های مرحله دوم خط ۳ اتوبوس تندرو مشهد                              

کارفرما:                                         سال شروع: ۱۳۹۸

شهرداری مشهد                              سال پایان: ادامه دارد

 اصلاح هندسی معابر و تقاطع های شهر سنگان

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۴

شهرداری سنگان                              سال پایان: ۱۳۹۷

طراحی هندسی ورودی شهر بایگ از سمت تربت حیدریه

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۴

شهرداری بایگ                                سال پایان: ۱۳۹۴

طراحی و اصلاح هندسی معابر و تقاطع های شهر فیروزه

کارفرما:                                         سال شروع: ۱۳۹۸

شهرداری فیروزه                              سال پایان: ادامه دارد

 اصلاح هندسی و ایمن‌سازی ورودی‌های شهر انابد و بلوار امام رضا (ع) 

کارفرما:                                        سال شروع: ۱۳۹۴

شهرداری انابد                               سال پایان: ادامه دارد

 طراحی هندسی میدان مادر شهر کاشمر                                                

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

شهرداری کاشمر                               سال پایان: ۱۳۹۴

 طراحی هندسی خروجی شهر بایگ به سمت حصار                                  

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۴

شهرداری بایگ                                سال پایان: ۱۳۹۷

سال شروع: ۱۳۹۴

سال پایان: ۱۳۹۷

 طراحی هندسی تقاطع ورودی شهر کاشمر

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

شهرداری کاشمر                               سال پایان: ۱۳۹۴

 اصلاح هندسی معابر شهر فیض‌آباد

کارفرما:                                        سال شروع: ۱۳۹۴

شهرداری فیض آباد                        سال پایان: ادامه دارد

 طراحی هندسی ورودی شهر مزداوند

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

شهرداری مزداوند                             سال پایان: ۱۳۹۴

 طراحی هندسی مجموعه میدان سعدی شهر مشهد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

مشاور شهر زیبا                                سال پایان: ۱۳۹۷

 طراحی هندسی مجموعه میدان دوم تربیت شهر مشهد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

مشاور شهر زیبا                                سال پایان: ۱۳۹۶

 تهیه پلان هندسی بلوار سید مرتضی در شهر کاشمر

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۳

شهرداری کاشمر                               سال پایان: ۱۳۹۴

 مطالعات مرحله اول ترافیک در پروژه پیاده‌روسازی بلوار وکیل‌آباد مشهد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۹

مشاور فضازیست                            سال پایان: ۱۳۹۰

 طراحی ورودی قدیم شهر نوخندان                                                       

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۰

شهرداری نوخندان                            سال پایان: ۱۳۹۰

 مطالعات بازنگری محور امام‌رضا در شهر همت‌آباد                                       

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۹۰

شهرداری همت آباد                          سال پایان: ۱۳۹۱

 طراحی میدان‌های کارگر و بوزجانی شهر تربت ‌جام                  

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۹

شهرداری تربت جام                          سال پایان: ۱۳۹۱

 مطالعات حمل‌ونقل و شبکه معابر در تهیه طرح تفصیلی فیض‌آباد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۹

مشاور نقش آذین شهر                     سال پایان: ۱۳۹۱

 مطالعات حمل‌ونقل و شبکه معابر در تهیه طرح تفصیلی بردسکن

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۹

مشاور نقش آذین شهر                     سال پایان: ۱۳۹۱

 مطالعات مراحل اول و دوم سیویل پروژه فضای باز عمومی هشت‌آباد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۵

مشاور فضازیست                            سال پایان: ۱۳۸۶

 طراحی هندسی تقاطع‌های شریعتی، طالقانی و فلسطین شهر مشهد

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۶

مشاور رمپ                                    سال پایان: ۱۳۸۷

 مطالعات مراحل اول و دوم سیویل مجموعه مسکونی ۷۰۰ واحدی اندیشه

کارفرما:                                          سال شروع: ۱۳۸۷

مشاور فضازیست                            سال پایان: ۱۳۸۸