مطالعات اثرسنجی ترافیکی و پارکینگ مجتمع اقامتی فرهنگی پیامبر اعظم


کارفرما
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

سال شروع
1396

سال پایان
1396