مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافيك شهر تايباد

 


کارفرما
شهرداري تايباد

سال شروع
1388

سال پایان
1391