مطالعات ساماندهی حمل‌ونقل و ترافيك شهر بردسكن

 


کارفرما
شهرداري بردسكن

سال شروع
1386

سال پایان
1390