مطالعات مراحل 1 و 2 راه‌سازی و پل‌سازی منطقه گردشگری گلستان بینالود


کارفرما
مشاور رمپ

سال شروع
1387

سال پایان
1390