مطالعه و تهیه طرح مقاوم‌سازی و بهسازی لرزه‌ای پل انقلاب اسلامی شهر مشهد


کارفرما
شهرداری مشهد

سال شروع
1399

سال پایان
1400